Lütfen bekleyin...

Memnuniyet Anketi

Genel olarak Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü hizmetlere 10 (on) üzerinden kaç puan verirsiniz?
Aşağıdaki hizmet alanlarında MASKİ Genel Müdürlüğünü ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?
1. İçme suyu hizmeti
2. Suyun kalitesi
3. Su fiyatları
4. Kanalizasyon ve yağmursuyu hizmeti
5. Abone hizmetleri
6. Sayaç okuma/faturalama hizmetleri
7. Alo 185 hizmetleri
8. Hizmet alırken ilgili personelin size karşı olan genel hal ve tavırlarından memnun kaldınız mı?
9. Genel Müdürlüğümüz taleplerinize çözüm getiriyor mu ve süresi uygun mudur?
10. Genel Müdürlüğümüze ilişkin taleplerinizi ilgili kişilere kolayca ulaştırabiliyor musunuz?
Eklemek istedikleriniz